For most businesses: banking, finance, platform, storage,.., the demand for surveillance cameras is really necessary. Surveillance camera is to help enterprises solve the problem of management as well as security.

Currently, Netsys provide two kinds of camera system:

1. IP Camera System

2. Analog Camera System

We provide camera manufacturers:

1. Axis Communication

2. ACTi

3. COP Security

With its broad product range, to meet the full requirements of the business.

 

Đối với các lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là: ngân hàng, tài chính, nhà ga, nhà kho thì nhu cầu về camera giám sát là thực sự cần thiết. Camera giám sát giúp doanh nghiệp giải quyết được các bài toán về quản lý cũng như đảm bảo an ninh cho doanh nghiệp.

Hiện tại N.E.T.S.Y.S Việt Nam cung cấp 2 hệ thống camera:

1. Hệ thống camera IP

2. Hệ thống camera Analog

 

Với dải sản phẩm rộng, chúng tôi luôn đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của quý doanh nghiệp.

Được đăng vào

Viết bình luận