Service

 

“Cooperate on the base of trust and honesty, benefit from effective management, develop by valuable service” principles are what we pursue from the beginning; we always hold wide range of original parts in stock to meet our customer’s special demand.

 “Quality assurance - competitive prices - efficient delivery” is our promise. NetEC has built the eletronics network with smart business strategy, and gained good reputation in the market.

 

“Hợp tác trên cơ sở niềm tin và sự trung thực, gia tăng và phát triển giá trị từ dịch vụ và quản lý hiệu quả" là nguyên tắc chúng tôi theo đuổi ngay từ đầu; chúng tôi luôn có sẵn hàng trong kho để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của khách hang.

"Đảm bảo chất lượng - Giá cả cạnh tranh - Giao hàng đúng cam kết" là lời hứa của chúng tôi. NetEC đã xây dựng được mạng lưới trên thị  trường điện tử với chiến lược kinh doanh thông minh, và đạt được danh tiếng tốt trên thị trường.

 

STOCK

 

With continual growth, NetEC now has representative offices and warehouses in Singapore and Vietnam. On the pursuit of gradually improving quality of products and service , more and more makers have also recognized us as potential distribution and reseller.

We buys excess inventory from worldwide supply chain and maintains its own warehouse with sufficient valued parts. We are able to provide customers with various kinds of high quality components and brands you are looking for at the best price with free technical support and door to door service.

 

Với sự tăng trưởng không ngừng, Hiện nay NetEC đã có văn phòng đại diện và kho hàng ở Singapore và Việt Nam.

Không ngừng theo đuổi và từng bước cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.Ngày càng nhiều nhà sản xuất nhận ra chúng tôi là nhà phân phối và bán lẻ tiềm năng

NetEC mua hàng từ các nhà cung cấp trên toàn cầu để duy trì kho hàng của mình với đầy đủ các sản phẩm. Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng nhiều loại sản phẩm có chất lượng cao và thương hiệu mà bạn đang tìm kiếm với mức giá tốt nhất, hỗ trợ kỹ thuật và giao hàng tận nơi.

Find Us On FaceBook