Solution

Song song phân phối sản phẩm, chúng tôi tự hào là chuyên gia tư vấn khách hàng các giải pháp về xây dựng trung tâm dữ liệu, văn phòng, cho tới an ninh, giám sát…

- Trung tâm dữ liệu

- Phòng máy chủ

- Văn phòng

- Trình chiếu

- Phòng hội nghị tiêu chuẩn

- An ninh giám sát

- Trung tâm liên lạc

 

 

Find Us On FaceBook