CÔNG TY TNHH N.E.T.S.Y.S VIỆT NAM


• Tên Dự Án : Cung cấp lắp đặt thiết bị hạ tầng mạng cho trung tâm dữ liệu và các đơn vị đầu mối
• Khách Hàng:Trung tâm Công Nghệ thông tin- Bộ Văn Hóa 

Được đăng vào

Viết bình luận