Security is always problem for enterprises. They all require a system stable and safe. So that, Netsys provide security solutions for servers and end users for all popular operating systems in Vietnam. Netsys is partner of companies providing security solutions such as:

1. Cisco Systems

2. McAfee

3. Symantec

4. F5

5. Juniper

We always give customer more choices as well as support to optimize their system.

 

Bảo mật luôn là bài toán được đặt ra đối với các doanh nghiệp. Bất kể doanh nghiệp nào cũng yêu cầu sự ổn định, an toàn cho hệ thống của mình. Netsys cung cấp các giải pháp bảo mật giành cho máy chủ và người dùng đầu cuối với tất cả các hệ điều hành phổ biến tại Việt Nam. Netsys là partner của các hãng cung cấp các giải pháp bảo mật như:

1. Cisco Systems

2. McAfee

3. Symantec

4. F5

5. Juniper

Chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn cũng như hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa hệ thống của mình.

Được đăng vào

Viết bình luận