Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm phát triển và triển khai các sản phẩm phần mềm ứng dụng trong ngành tài chính – ngân hàng, chính phủ và an ninh quốc phòng. Ngoài ra chúng tôi đi cùng, hỗ trợ và là đối tác phát triển của nhiều hãng phần mềm lớn trên thế giới như Oracle, Microsoft, IBM cung cấp các sản phẩm giải pháp phần mềm theo nhu cầu bài toán nghiệp vụ đặc thù riêng rẽ của từng khách hàng.

Các sản phẩm và dịch vụ chính của chúng tôi gồm: Các giải pháp cho chính phủ điện tử - dịch vụ công như “Cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, giải pháp phần mềm dịch vụ công một cửa, cung cấp các giải pháp dịch vụ công cấp 3-4, giải pháp DataWare house về CSDL và báo cáo thống kê, tích hợp hệ thống dịch vụ công trên nền cổng thông tin; phần mềm Quản lý nhân sự; ứng dụng quản lý hệ thống thông tin địa lý GIS; giải pháp CRM & ERP trên nền Microsoft; gói phần mềm quản lý tổng thể trong lĩnh vực y tế HIS/EMR/CDR,…

Với đội ngũ chuyên gia lập trình có những kinh nghiệm  trưỏng thành từ môi trường tập đoàn công nghệ FPT. Chúng tôi có những kinh nghiệm triển khai  và  phát  triển  trền  nền  tảng  của Microsoft  như  Microsoft Sharepoint Servers, Microsoft .Net Framework, giải pháp tích hợp lớp dịch vụ ESB Biztalk Server, giải pháp Data Warehousing, Business Intelligence cũng như các giải pháp trên nền tảng hệ thống lớn của hãng, Tripp Lite IBM và Oracle.

 

Được đăng vào

Viết bình luận