ST-Link-V2 Mini Mạch nạp STM8 và STM32

Còn hàng

Tổng quan

ST-Link-V2 Mini Mạch nạp STM8 và STM32 Mô tả chức năng: Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD để gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm nguồn cung cấp), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định; Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM tải về và gỡ lỗi (môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD và tương đương được hỗ trợ); Phiên bản phần mềm hỗ trợ như sau: ST-LINK Utility 2 trở lên ...

ST-Link-V2 Mini Mạch nạp STM8 và STM32

Mô tả chức năng:

  1. Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao diện SWD để gỡ lỗi, giao diện đơn giản 4 dây (bao gồm nguồn cung cấp), tốc độ nhanh, hoạt động ổn định;
  2. Hỗ trợ đầy đủ các STM8 giao diện SWIM tải về và gỡ lỗi (môi trường phát triển phổ biến như IAR, STVD và tương đương được hỗ trợ); Phiên bản phần mềm hỗ trợ như sau:
  3. Hỗ trợ nâng cấp firmware tự động, theo sản phẩm của ST. Firmware xuất xưởng đã được nâng cấp lên V2.J17.S4 mới nhất;

Sản phẩm bao gồm:

  • Mạch nạp ST-Link V2
  • Dây kết nối mạch

Link tải phần mềm ST-Link

 

 

Find Us On FaceBook