CÔNG TY TNHH N.E.T.S.Y.S VIỆT NAM
• Tên Dự Án : Cung cấp hệ thống thiết bị điều chế tín hiệu Analog và phụ kiện
• Khách Hàng :Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam

 

Được đăng vào

Viết bình luận