Media Collaboration—hội nghị truyền hình video conferencing và hơn thế nữa!

COLLABORATE® Pro là dòng các thiết bị dùng phòng với chi phí tiết kiệm, có hoặc không bao gồm thiết bị đầu cuối âm thanh và camera PTZ, gồm các công cụ giải pháp tích hợp dùng trong phòng họp, bao gồm: hội nghị truyền hình truyền thống, âm thanh hội nghị, video và hội nghị web đám mây, ghi âm và trực tiếp, và thuyết trình không dây.

Những công cụ hữu hiệu này cung cấp một loạt các ứng dụng cho hoạt động nhóm: họp nhóm, hội họp, bài giảng, thuyết trình, đào tạo, thông tin liên lạc của công ty, giới thiệu sản phẩm, và nhiều hơn nữa ...

 

Được đăng vào

Viết bình luận