IERP is known as a company operating in the IT field and focus on the overall solution of (ERP) and (BI) for businesses and organizations. Especially, we specialize in advisory solutions, monitoring and implementing management applications using its technology platform Oracle. Despite being a young company, iERP consulting team includes experienced consultants, have joined numerous Oracle ERP implementing projects in Vietnam.

IERP desires to provide customers total solutions with the most reasonable cost. Therefore, we have focused on best experts in the field, meet customers need and combined with the newest Oracle application technology platform.

Công ty IERP là công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT và tập trung vào các giải pháp tổng thể quản trị (ERP) và (BI) cho các doanh nghiệp, tổ chức. Đặc biệt, chúng tôi chuyên tư vấn giải pháp, giám sát và triển khai các ứng dụng quản trị cho các doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng công nghệ nền tảng của hãng Oracle. Tuy là công ty trẻ, nhưng bản thân ban lãnh đạo cũng như đội ngũ tư vấn của iERP đều là những chuyên gia tư vấn đã có bề dày hàng chục năm kinh nghiệm, đã tham gia triển khai rất nhiều các dự án Oracle ERP tại Việt Nam.

iERP mong muốn cung cấp cho khách hàng giải pháp tổng thể và hoàn thiện với chi phí hợp lý nhất. Chính vì vậy, chung tôi đã tập trung vào sử dụng các chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực, ngành nghề mà khách hàng cần, kết hợp với nền tảng công nghệ ứng dụng mới nhất của hãng Oracle.

Được đăng vào

Viết bình luận