Mảng lọc PVDF

Còn hàng

Tổng quan

Mảng lọc PVDF Màng lọc FINETECH vượt trội cung cấp kết quả phù hợp và đáng tin cậy. Tối ưu hóa mẫu chuẩn bị cho chạy HPLC, Dược phẩm và tiệt trùng lạnh. Có sẵn đa dạng kích thước và 7 loại màng. Từ cuộn màng lọc đến tấm màng lọc với 13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm) Theo yêu cầu của khách hàng ◆Tính năng 1. Tốc độ chảy cao và thông 2. chiết xuất thấp 3. Tương thích hóa học rộng 4. Liên kết với protein ít hơn màng Nylon hoặc PTFE. ...

Mảng lọc PVDF

Màng lọc FINETECH vượt trội cung cấp kết quả phù hợp và đáng tin cậy. Tối ưu hóa mẫu chuẩn bị cho chạy HPLC, Dược phẩm và tiệt trùng lạnh. Có sẵn đa dạng kích thước và 7 loại màng.

Từ cuộn màng lọc đến tấm màng lọc với 13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm)

Theo yêu cầu của khách hàng


◆Tính năng
1. Tốc độ chảy cao và thông

2. chiết xuất thấp

3. Tương thích hóa học rộng
4. Liên kết với protein ít hơn màng Nylon hoặc PTFE.

Đóng gói

Không vô trùng, đóng gói số lượng lớn

Đường kính

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

Kích thước lỗ

0,2 µm、0.22µm 、0.45µm

Loại màng

Màng kỵ nước PTFE、màng thấm nước PTFE、PVDF、Nylon、MCE、PES、PP

 

◆Thông tin đặt hàng

Màng

Đường kính

Kích thước lỗ

Đóng gói

Màng thấm nước PTFE

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

Màng kỵ nước PTFE

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

PVDF

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

Nylon

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

MCE

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

PES

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

PP

13mm、25mm、47mm、90mm、142mm、293mm

0,2 µm、0,22µm、 0,45 µm

200cái/gói、100cái/gói

 

Find Us On FaceBook