CÔNG TY TNHH N.E.T.S.Y.S VIỆT NAM


• Tên Dự Án : Cung cấp và lắp đặt các trang thiết bị Hạ tầng vật lý cho phòng TB mạng và phòng máy chủ
• Khách Hàng : Viện dầu khí Việt Nam

Được đăng vào

Viết bình luận